Wolf Hall in het Latijn (leeskring Neolatijn)

Elk jaar lees ik met een paar NKV-leden uit Leiden en Den Haag een Neolatijnse toneeltekst. In de voorgaande jaren waren dat vertalingen van Griekse tragedies. Gemaakt door Erasmus en Hugo de Groot. Dit jaar vinden we het weer eens tijd voor een echt Neolatijns toneelstuk: de Henricus Octavus seu schisma Anglicanum van Nicolaus Vernulaeus, of te wel Nicolas de Vernulz uit Robelmont, een dorpje in het uiterste zuiden van België. Toen hij doceerde aan de universiteit van Leuven schreef hij tientallen ’tragoediae novae’ die werden opgevoerd door zijn studenten. Zo ook dit stuk over Hendrik VIII, Catharina van Aragon, Anna Boleyn en Thomas More.

Ultrakatholiek stuk over de afsplitsing van de Anglicaanse Kerk

Wat kun je verwachten tijdens deze leeskring Neolatijn? Een Senecaanse tragedie vol stoïsche helden, vurige passie en emotionele uitbarstingen. Een stuk dat het gedachtegoed van de Jezuïeten en de Contrareformatie propageert. Middeleeuwse invloeden uit het Nederlandstalige toneel van de rederijkers: gepersonifieerde zonden als Haeresis (‘Ketterij’) en Tyrannis (‘Schrikbewind’) jagen de toeschouwers de stuipen op het lijf. En Hendrik VIII als weifelende tragische held die de top bereikt en weer neerstort.

We lezen de oude druk uit 1624. Ik zou ook graag de moderne uitgave met een Engelse vertaling van L.A. Schuster gebruiken, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Heb je dit boek, of weet je hoe ik eraan kan komen? Laat het me weten! We komen ongeveer 1x per maand bij elkaar, op maandagavond of -middag, en lezen dan zo’n 200 regels.

Wil je meer weten of heb je belangstelling voor deze leeskring, neem dan gerust contact op. (Weer eens iets anders dan Wolf Hall of The Tudors bingewatchen…)