Vertalingen uit het Latijn

Ik maak Engelse en Nederlandse vertalingen van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Latijnse teksten. Dat doe ik voor historici, kunsthistorici en neerlandici die deze Latijnse bronteksten zelf niet goed kunnen lezen, maar wel graag willen gebruiken voor hun onderzoek. Ook mensen die genealogisch onderzoek doen of musea kunnen bij mij terecht voor vertalingen uit het Latijn.

Voorbeelden vertalingen Neolatijnse teksten

Voor een historica aan de Universiteit Gent heb ik een Engelse vertaling gemaakt van twee Latijnse brieven. Ze heeft mijn vertalingen uit het Latijn gebruikt voor een wetenschappelijk artikel over de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën.

‘I couldn’t have done it without you!’

Voor een historicus aan de Universiteit Leiden heb ik Latijnse citaten in de noten laten corresponderen met een Engelse vertaling ervan in de lopende tekst van zijn proefschrift.

‘Voor mijn proefschrift maakte ik gebruik van een belangrijke manuscriptkroniek in het Latijn. Dankzij Verena kon ik er zeker van zijn dat de Engelse vertalingen van gedeelten uit deze manuscriptkroniek overeenkwamen met de originele tekst.’

Ook een Latijnse tekst laten vertalen?

Heb je ook een Latijnse bron die je razendinteressant lijkt voor je onderzoek, en wil je weten wat er precies staat? Neem gerust contact met me op.